Algemene actievoorwaarden winacties

Ben jij je geld de baas?

Wedstrijd wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken* in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo

Deelname actie

1. Deelname aan acties is kosteloos.

2. Deelname vindt plaats wanneer je op de website hulpopmaat.nu een inschrijfformulier hebt ingevuld.

1. Eenmalige deelname per persoon.

2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

4. De actie loopt tot uiterlijk 20 maart 2024. De winnaars worden daarna vóór 1 april 2024 bekend gemaakt.

5. De organisatie ss te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een jury op onpartijdige wijze. Hierbij geldt als belangrijkste criteria dat het idee laat zien dat de inzender op een slimme en creatieve (lees: verantwoorde en originele) wijze omgaat met het bedrag van 1000,-

2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via e-mailadres dat is aangegeven.

3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

4. De organisatie is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

*

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.